Czasowe zniesienie przewodnictwa nastepuje po zmiazdzeniu, alkoholizacji lub zamrozeniu nerwu

Jeżeli mamy do czynienia ze sprawą przeważnie marską i wskutek kurczenia się płuca dochodzi do znacznego przemieszczenia śródpiersia i serca, a przerwanie przewodnictwa nerwu przeponowego nie daje wyniku, w grę wchodzi całkowita torakoplastyka przykręgowa z usunięciem żeber 1-11, którą wykonujemy dwuczasowo. Przerwanie przewodnictwa nerwu przeponowego. Przewodnictwo nerwu przeponowego możemy znieść na stałe za pomocą przecięcia, wydęcia lub, najpewniej , wyrwania nerwu. (Czasowe zniesienie przewodnictwa następuje po zmiażdżeniu, alkoholizacji lub zamrożeniu nerwu). Zabiegi na nerwie przeponowym w obrębie szyi stosujemy w następujących przypadkach: 1. w ogniskowych sprawach gruźliczych dolnego płata płuca, 2. w przypadkach posuniętych, nie nadających się już do leczenia operacyjnego, 3. w przypadkach, w których odma zawodzi, 4. gdy torakoplastyka daje jedynie częściowy wynik, 5. w razie przemieszczenia śródpiersia wskutek zmian gruźliczych marskich płuca lub kurczenia się bliznowatych zrostów opłucnej. [podobne: sps zoz lębork, us pharmacia, asystor slim plus cellu ]

Powiązane tematy z artykułem: asystor slim plus cellu sps zoz lębork us pharmacia