Doustny, oszczędzający glukokortykoid efekt mepolizumabu w astmie eozynofilowej AD 3

Pacjenci zapisali dane dotyczące szczytowego przepływu wydechowego, objawów astmy i wyników ACQ-5 w dzienniku elektronicznym (eDiary, PHT). Pacjenci
Kwalifikujący się pacjenci mieli co najmniej 6-miesięczną historię leczenia podtrzymującego układowymi glikokortykoidami (od 5 do 35 mg na dobę prednizonu lub jego odpowiednika) przed rozpoczęciem badania. Obecność eozynofilowego zapalenia określano na podstawie stężenia eozynofili we krwi 300 komórek lub więcej na mikrolitr w 12-miesięcznym okresie przed badaniem przesiewowym lub 150 komórek lub więcej na mikrolitr w fazie optymalizacji. Wszyscy pacjenci byli leczeni glikokortykosteroidami wziewnymi w dużych dawkach i dodatkowym kontrolerem. Szczegółowe opisy kryteriów włączenia i wykluczenia znajdują się w protokole badania, dostępnym pod adresem. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę.
Studiowanie zabiegów
Mepolizumab lub placebo podawano podskórnie raz na 4 tygodnie aż do 20. tygodnia. Randomizacja 1: była przeprowadzona przy użyciu scentralizowanego, generowanego komputerowo projektu o blokach permutowanych, który został rozwarstwiony w zależności od kraju i czasu trwania poprzedniego stosowania doustnego. glukokortykoidów (<5 lat vs. .5 lat). W każdym ośrodku badawczym preparaty mepolizumabu i placebo przygotowywali pracownicy, którzy byli świadomi zadań w grupie badanej, ale nie byli zaangażowani w ocenę badań. Te dwa preparaty miały identyczny wygląd i podawano je w sposób ślepy. Członkowie personelu sprawdzali wpisy e-pacjentów pacjentów, aby ustalić, czy przyjmowali doustną dawkę glukokortykoidu zgodnie z protokołem.
Oceny i procedury dotyczące badań
Zaostrzenie kliniczne było definiowane jako pogorszenie astmy prowadzące do podwojenia (lub więcej) istniejącej dawki podtrzymującej doustnych glikokortykosteroidów przez 3 dni lub dłużej lub przyjęcie do szpitala lub wizyta w oddziale ratunkowym w celu leczenia astmy. Członkowie personelu mierzyli wymuszoną objętość wydechową w ciągu sekundy (FEV1) przed i po rozszerzeniu oskrzeli zgodnie z międzynarodowymi standardami, używając sprzętu dostępnego w każdym miejscu badania.13 Kontrolę astmy i jakość życia oceniano za pomocą ACQ-5 i St. George s Respiratory Questionnaire (SGRQ) (w którym wyniki obejmują zakres od 0 do 100, z wyższymi wynikami wskazującymi na gorsze funkcjonowanie i zmianę 4 jednostek uznawanych za klinicznie istotne) .14,15
Skuteczność skuteczności
Pierwszorzędowym wynikiem skuteczności było procentowe zmniejszenie dziennej dawki glukokortykoidu doustnego w tygodniach 20 do 24 w porównaniu z dawką ustaloną podczas fazy optymalizacji, na podstawie zastosowania następujących kategorii: 90 do 100% redukcji, 75 do mniej niż 90 % redukcji, 50 do zmniejszenia mniej niż 75%, więcej niż 0 do zmniejszenia poniżej 50% i brak zmniejszenia dawki doustnej glukokortykoidu, brak kontroli astmy w tygodniach 20 do 24, lub rezygnacja z leczenia
[hasła pokrewne: maciej cetler, ewerolimus, zarażenie grzybicą jest możliwe poprzez bezpośredni ]

Powiązane tematy z artykułem: ewerolimus maciej cetler zarażenie grzybicą jest możliwe poprzez bezpośredni