Kila ucha wewnetrznego

Niejednokrotnie towarzyszą im zmiany kiłowe w innych punktach układu kostnego. Rozpoznaniee opiera się na wykazaniu dodatnich odczynów serologicznych we krwi – charakterystycznych dla kiły. L eczenie polega wyłącznie na zastosowaniu leczenia przeciwkiłowego. Kiła ucha wewnętrznego. Postać ta występuje o wiele częściej aniżeli kiła ucha zewnętrznego i środkowego. Najbardziej typowy przebieg kiły ucha wewnętrznego obserwujemy pod koniec drugiego i na początku trzeciego okresu posocznicy kiłowej. Klasycznym obrazem kiły ucha wewnętrznego jest następujący zespół objawów: 1. Nagły początek i gwałtowny przebieg. Nasilanie się głuchoty prowadzące w ciągu kilku dni do zupełnej utraty słuchu. Charakter głuchoty jest taki sam jak i w innych schorzeniach aparatu odbiorczego, lecz upośledzenie przewodnictwa kostnego (Schwabach skrócony) jest wyraźniej zaznaczone. Jedynie przy równoczesnych zmianach w uchu środkowym (otolabyrinthitis luetica) przewodnictwo kostne może być wydłużone. 23. Szum w uszach zwłaszcza w początkowych okresach. 24. Występowanie obustronne, jakkolwiek zdarzają się przypadki jednostronnego schorzenia. 25. Brak bolesności i podniesienia ciepłoty ciała. 2ó. [więcej w: specjalizacja pielęgniarstwo zachowawcze testy, olx konie, kostniak leczenie ]

Powiązane tematy z artykułem: kostniak leczenie olx konie specjalizacja pielęgniarstwo zachowawcze testy