KILA UCHA

Cortiego, co pociąga za sobą całkowitą głuchotę operowanego ucha. Cawthorn wyjmuje kanał błoniasty poziomy i uzyskuje trwałe wyleczenie. Zupełne wyleczenie uzyskujemy również przez wewnątrzczaszkowe przecięcie gałęzi przedsionkowej nerwu ósmego (Dandy). Metoda ta ma tę wyższość nad innymi, że nie niszcząc słuchu całkowicie usuwa objawy ze strony narządu przedsionkowego. KIŁA UCHA Kiłę, dzielimy na kiłę nabytą i wrodzoną. Kiła nabyta. Zakażenie kiłowe może wywołać zmiany we wszystkich trzech częściach narządu słuchowego, tj. w uchu zewnętrznym, w uchu środkowym i w uchu wewnętrznym. [podobne: tikagrelor, omułek zielonowargowy kapsułki, rurka tracheostomijna metalowa ]

Powiązane tematy z artykułem: omułek zielonowargowy kapsułki rurka tracheostomijna metalowa tikagrelor