Leczenie mepolizumabem u pacjentów z ciężką astmą eozynofilową AD 2

W naszym badaniu, nazwanym Mepolizumabem jako terapia wspomagająca u pacjentów z ciężką astmą (MENSA), wykorzystaliśmy te kluczowe cechy (tj. Liczbę eozynofili we krwi, liczbę wcześniejszych zaostrzeń i dawkę wziewnych glikokortykosteroidów) w celu identyfikacji kwalifikujących się pacjentów w kontrolowanym placebo. porównanie podskórnego i dożylnego podawania mepolizumabu. Staraliśmy się ustalić, czy zastosowanie terapii antyleukinowej-5 złagodziłoby wymóg częstego stosowania glukokortykoidów u pacjentów z ciężką astmą, z których większość nie potrzebowała codziennie glikokortykosteroidów. W innym artykule w czasopiśmie Bel and colleagues14 opisali wyniki badania, w którym badali, czy neutralizacja interleukiny-5 pozwala na zmniejszenie dawki doustnych glikokortykosteroidów u pacjentów wymagających długotrwałego codziennego stosowania. Metody
Projekt badania i nadzór
Rysunek 1. Rysunek 1. Projekt badania i rejestracja i wyniki.Panel A pokazuje projekt badania. Pacjenci otrzymujący dożylnie 75 mg mepolizumabu również otrzymywali placebo podskórnie, pacjenci, którzy otrzymywali podskórnie 100 mg mepolizumabu również otrzymywali placebo dożylnie, a pacjenci otrzymujący placebo otrzymywali placebo zarówno dożylnie, jak i podskórnie. Panel B pokazuje badanie przesiewowe, randomizację, leczenie i obserwację pacjentów.
Badanie MENSA było wieloośrodkowym, randomizowanym, podwójnie ślepym, podwójnie ślepym badaniem fazy 3, kontrolowanym placebo, które było prowadzone od października 2012 r. Do stycznia 2014 r. Badanie składało się z okresu docierania od do 6 tygodni, następowała 32-tygodniowa faza leczenia i następcza 8-tygodniowa faza bezpieczeństwa (Figura 1A).
Protokół, który jest dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu, został opracowany przez sponsora, GlaxoSmithKline. Pierwsza wersja manuskryptu została napisana przez pierwszego autora, pracownika GlaxoSmithKline; wsparcie redakcyjne finansowane przez GlaxoSmithKline zostało dostarczone przez Gardiner-Caldwell Communications. Dane zostały zebrane przez badaczy i przeanalizowane przez pracowników sponsora. Wszyscy autorzy gwarantują dokładność i kompletność danych, analizę statystyczną i wierność badania do protokołu. Protokół został zatwierdzony przez lokalne lub krajowe komitety ds. Etyki badań.
Pacjenci
Badani pacjenci byli w wieku od 12 do 82 lat. Wszyscy zapisani pacjenci musieli uzyskać kliniczną diagnozę astmy przez lekarza i mieć wymuszoną objętość wydechową w ciągu sekundy (FEV1) poniżej 80% przewidywanej wartości (w przypadku osób dorosłych) lub FEV1 mniejszej niż 90% wartości przewidywanej lub stosunku FEV1 do wymuszonej pojemności życiowej (FVC) mniejszej niż 0,8 (w przypadku nastolatków w wieku poniżej 18 lat)
[przypisy: proktosedon czopki, ewerolimus, mucinox ]

Powiązane tematy z artykułem: ewerolimus mucinox proktosedon czopki