Leczenie metodami zachowawczymi, jak w kazdej chorobie przemiany materii, powinno w kamicy zólciowej trwac szereg lat i powinno byc systematyczne

Leczenie metodami zachowawczymi, jak w każdej chorobie przemiany materii, powinno w kamicy żółciowej trwać szereg lat i powinno być systematyczne. Zbyt wczesne przerwanie leczenia, połączone z zaniechaniem regularnego trybu życia i właściwego żywienia się, mści się często nawrotami napadów kolki żółciowej. Skuteczność leczenia zachowawczego kamicy żółciowej objawia się tym, że napady kolki stają się coraz rzadsze i słabsze, a nawet mogą więcej się nie powtarzać, oraz tym, że między napadami chorzy czują się zupełnie dobrze. Zdarzają się jednak przypadki, w których leczenie zachowawcze zawodzi lub w których w przebiegu choroby powstają stany, wymagające leczenia operacyjnego. W jednych przypadkach wskazania do takiego leczenia są względne, w innych bezwzględne. Nieraz zabieg operacyjny musi być wykonamy natychmiast. Ustalenie wskazania do leczenia operacyjnego oraz czasu, w którym zabieg należy wykonać, wymaga bardzo dokładnego zbad ania nie tylko wątroby i pęcherzyka żółciowego, ale i całego ustroju i dużego doświadczenia lekarza. Niezarządzenie operacji oraz jej zwlekanie może spowodować nieobliczalne następstwa, ale i operacja wykonana bez potrzeby może być źródłem ustawicznych dolegliwości chorego. Bezwzględne natychmiastowe wkroczenie operacyjne w kamicy żółciowej nakazują: 1) przedziurawienie pęcherzyka żółciowego; 2) nagłe zmniejszenie się dużego pęcherzyka bez wyraźnej poprawy obrazu chorobowego, nasuwające obawę przedziurawienia pęcherzyka; 3) ciężkie ostre zapalenie ropowicze, a także zgorzelinowe, zagrażające przedziurawieniem pęcherzyka; 4) ostry ropniak pęcherzyka; 5) powikłanie ostrym zapaleniem trzustki. [patrz też: marwoj, omikron białystok, bakteryjne zapalenie pochwy leki bez recepty ]

Powiązane tematy z artykułem: bakteryjne zapalenie pochwy leki bez recepty marwoj omikron białystok