Mechanizm swoiscie dynamicznego dzialania bialka

Mechanizm swoiście dynamicznego działania białka polega na tym, że po dezaminacji aminokwasów reszta przechodzi w węglowodan. Jeżeli ten proces jest egzotermiozny wyzwala się przy tym energia, która – daje efekt w postaci wzmożenia wymiany gazowej i zwiększonego wytwarzania ciepła. Okazuje się jednak, że aminokwasy wywołują również wzmożenie przemiany materii, szczególnie Zaś podnosi przemianę materii glikokol, leucyna, fenyloalanina i alanina, gdyż podwyższaj ą przemianę na 39,8 %. Natomiast tyrozyna, asparagina i kwas asparaginowy prawie nie wywierają działania. Wyciągnięto stąd wniosek, że swoiście dynamiczne działanie białka zależy od charakteru kwasu, powstającego w wyniku dezaminacji aminokwasów sody oraz mlekowy zwiększają przemianę materii, natomiast kwas bursztynowy nie wpływa na zapotrzebowanie tlenu. Wydaje się w świetle, faktów doświadczalnych, że zarówno charakter kwasów, jak i przejście białka w węglowodan warunkują swoiście dynamiczne działanie białka. Niewystępowanie jednak działania swoiście dynamicznego białka po usunięciu wątroby wskazuje na to, że zjawisko to jest wynikiem metabolizmu aminokwasów w wątrobie. [przypisy: omikron białystok, ewerolimus, maciej cetler ]

Powiązane tematy z artykułem: ewerolimus maciej cetler omikron białystok