Obfite odzywianie weglowodanami

Obfite odżywianie węglowodanami zbliża współczynnik oddechowy do l, jeżeli zaś z nadmiaru węglowodanów wytwarza się tłuszcz; to współczynnik oddechowy zwiększa – się powyżej L . Sprawa polega na tym, że w procesie przejścia węglowodanów w tłuszcz wyzwala się już w samym ustroju duża ilość tlenu i tym samym zmniejsza się pobieranie tlenu z powietrza. CO2 przy tym nie spada, gdyż powstaje w związku z utlenianiem węglowodanów. Ze 100 g skrobi może powstać 42 g tłuszczu. Odwrotnie sprawa przedstawia się w przejściu tłuszczów w węglowodany. Występuje bowiem wtedy znaczny spadek współczynnika oddechowego, co zależne jest od tego, że węglowodany zawierają dużo tlenu, wobec czego tłuszcze, które są ubogie w tlen, muszą pobierać z powietrza znacznie więcej tlenu, bez równoczesnego zwiększania wytwarzania CO2. Wszystkie jednak podane wyliczenia i rozważania nie biorą pod uwagę tej ilości tlenu, która idzie na utlenianie pewnych ilości ciał pokarmowych, szczególnie białek, tylko do wytworów pośrednich przemiany materii. Ciała bowiem pośrednie powstające w przemianie materii przechodzą do moczu i strata tlenu nie może być wykryta w wydalanym CO2 z powietrzem wydechowym. W warunkach prawidłowych ciała takie powstają w znikomych ilościach i dlatego współczynnik oddechowy nie ulega dzięki nim większym zmianom. Natomiast w warunkach patologicznych, kiedy powstaje dużo ciał pośrednich, zużycie tlenu jest duże i współczynnik oddechowy zmniejsza się. [hasła pokrewne: nasonex zamiennik, zarażenie grzybicą jest możliwe poprzez bezpośredni, przedwczesny wytrysk leczenie warszawa ]

Powiązane tematy z artykułem: nasonex zamiennik przedwczesny wytrysk leczenie warszawa zarażenie grzybicą jest możliwe poprzez bezpośredni