Odpowiedź i nabyta oporność na ewerolimus w anaplastycznym raku tarczycy AD 5

Chociaż szacowano, że zmiany TSC2, TP53 i FLCN są obecne w 98 do 100% komórek rakowych zarówno w nowotworach przed leczeniem, jak i opornych, szacowany udział komórek rakowych w MTOR F2108L wynosił 0% w guzie przed leczeniem w porównaniu z 96% w opornym guzie (Figura 2C). Zgodnie z naszą wiedzą mutacje MTOR nie zostały wcześniej zidentyfikowane u pacjentów z nabytą opornością na ewerolimus i ta szczególna mutacja nie została opisana u pacjentów17. Odporność na allosteryczne inhibitory mTOR Wynikające z mTORF2108l
Chociaż MTOR F2108L nie został wcześniej opisany, mutację homologiczną scharakteryzowano prawie 20 lat temu w drożdżach z rozszczepieniem.18 W scyntezie mutagennej do identyfikacji mutacji w tor2 (homolog drożdżowy rozszczepienia MTOR), który nadawał oporność na rapamycynę, tor2 F2049L był jednym z nich. pięciu zidentyfikowanych mutantów opornych na rapamycynę. Wszystkie pięć zidentyfikowanych reszt tor2 zostało zachowanych w białkach TOR w różnych gatunkach, w tym mTOR.18 W dwuhybrydowym teście drożdżowym, tor2F2049L nie wiązał FKBP (białka wiążącego FK506) -rapamycyny, co sugeruje mechanizm oporności na rapamycynę w drożdżach z rozszczepienia.18
Ryc. 3. Ryc. 3. Wpływ nieumutowanych mTOR i mTORF2108L. Odwzięcie wstążkowe struktury krystalicznej mTOR (PDB 1FAP) dla niezmutowanego mTOR (Panel A) i mTORF2108L (Panel B) pokazuje domenę wiążącą FKBP (białko wiążące FK506) -rapamycynę (FRB), FKBP12 i rapamycynę. Powiększone widoki pokazują, że zastąpienie leucyny fenyloalaniną sterycznie przeszkadza wiązaniu rapamycyny (panele A i B, prawa strona). Odwzięcie wstążkowe struktury krystalicznej mTOR (PDB 4JSX) (panel C) uwydatnia płat C-końcowy domeny kinazy (KD), płat N-końca KD, domenę FRB i domenę FAT. Jak pokazano, nie oczekuje się, że reszta F2108 będzie wiązała się z wiązaniem toriny 2. Krzywe inhibicji wzrostu są pokazane dla rapamycyny (Panel D) i toriny (Panel E) w ludzkich komórkach zarodkowych nerek (HEK) 293T stabilnie wyrażających nieumożliwiający mTOR lub MTORF2108L. Konstrukty eksprymujące mTORF2108L lub nieumożliwiające mTOR ulegały ekspresji w komórkach HEK 293T (Panel F). Poziomy fosforylowanej i całkowitej kinazy S6 (S6K1), docelowy koniec mTOR, pokazano dla komórek HEK 293T po traktowaniu 0 nM, 0,5 nM, 2,5 nM lub 12,5 nM rapamycyny lub toriny 1, jak wskazano. GAPDH oznacza dehydrogenazę 3-fosforanową gliceraldehydu.
Na podstawie tych wyników postawiliśmy hipotezę, że mTORF2108L powoduje oporność na allosteryczne hamowanie mTOR, zapobiegając wiązaniu leku z białkiem. Rzeczywiście, badania strukturalne potwierdzają, że mTORF2108L występuje w domenie wiążącej FKBP-rapamycynę (FRB), region białka, który jest wymagany do wiązania rapamycyny i jej analogów.
[patrz też: diprobase krem, lexum poznań, przedwczesny wytrysk leczenie warszawa ]

Powiązane tematy z artykułem: diprobase krem lexum poznań przedwczesny wytrysk leczenie warszawa