Szczepienia z użyciem ALVAC i AIDSVAX w celu zapobiegania zakażeniu HIV-1 w Tajlandii ad 5

Po 42 miesiącach 14 672 wolontariuszy (89,5%) ukończyło badanie i było seronegatywne względem HIV. Zdarzenia niepożądane
Większość lokalnych i ogólnoustrojowych reakcji na szczepionkę miała łagodny lub umiarkowany charakter i odzwierciedlała wyniki badań dotyczących bezpieczeństwa tych produktów, które zostały wcześniej opisane12,17,27-29 (ryc. w Dodatku uzupełniającym). Większość reakcji była łagodna do umiarkowanej i ustępowała w ciągu 3 dni po szczepieniu. Przynajmniej jedno działanie niepożądane zgłoszono u 69,4% pacjentów w dwóch badanych grupach. Liczba zgonów oraz częstość i ciężkość zdarzeń niepożądanych i ciężkich zdarzeń niepożądanych były podobne w obu grupach (Tabela w dodatku uzupełniającym).
Pierwotne punkty końcowe
Zakażenie HIV-1
Zakażenie HIV-1 rozpoznano u 132 osób (56 w grupie otrzymującej szczepionkę i 76 w grupie otrzymującej placebo) podczas 52,985 osobolat obserwacji w analizie zamiaru leczenia, u 86 osób (36 w grupie 50 w grupie placebo) podczas 36 720 osobo-lat obserwacji w analizie zgodnej z protokołem oraz u 125 osób (51 w grupie szczepionkowej i 74 w grupie placebo) podczas 52,985 osobolat obserwacji w zmodyfikowana analiza zamiaru leczenia. Jeden z badanych w grupie placebo, który został zidentyfikowany w szpitalu jako seropozytywny w kierunku HIV po śmierci z zapalenia płuc Pneumocystis jirovecii, został włączony do analizy przed ujawnieniem wyników badania. Ta diagnoza zakażenia HIV-1 była jedyną, która wystąpiła poza zaplanowanymi procedurami.
Rycina 2. Rycina 2. Skumulowane wskaźniki zakażeń Kaplana-Meiera według rodzaju analizy. Schemat szczepienia zakończono około 6 miesięcy po podaniu pierwszej dawki. W analizie zamiar-do-leczenia z udziałem 16402 pacjentów skuteczność szczepionki wynosiła 26,4% (przedział ufności 95% [CI], -4,0 do 47,9; P = 0,08) (panel A). W analizie per-protokół obejmującej 12,542 pacjentów, skuteczność szczepionki wynosiła 26,2% (95% CI, -13,3 do 51,9, P = 0,16) (Panel B). W zmodyfikowanej analizie zamiaru leczenia, w której uczestniczyło 16 395 osób (z wyłączeniem 7 osób, u których stwierdzono wyjściową infekcję HIV), skuteczność szczepionki wynosiła 31,2% (95% CI, 1,1 do 51,2; P = 0,04) (panel C ).
Przy zastosowaniu metody proporcjonalnych hazardów Coxa, obserwowana skuteczność szczepionki wynosiła 26,4% (przedział ufności 95% [CI], -4,0 do 47,9; P = 0,08) w analizie zamiar-leczenie (Figura 2A); 26,2% (95% CI, -13,3 do 51,9; P = 0,16) w analizie na protokole (Figura 2B); i 31,2% (95% CI, 1,1 do 52,1; P = 0,04 metodą O Brien-Fleminga) w zmodyfikowanej analizie zamiar-leczenie (Figura 2C). Ponieważ testy na HIV przeprowadzono w 24 tygodniu, nie można ustalić, która dawka szczepionki mogła być związana z wczesnym efektem. Ogólny obserwowany efekt w zmodyfikowanej analizie zamiaru leczenia był oceniany za pomocą kilku różnych analiz: częstości zdarzeń według testu Barnarda (P = 0,04), testu log-rank (P = 0,04), testu Wilcoxona (P = 0,03), modyfikacja końcowego punktu czasowego do uzyskania serokonwersji (P = 0,04), wykluczenie zdiagnozowanego wewnątrzszpitalnego przypadku (P = 0,05) oraz analiza danych z cenzurą przedziałową (P = 0,04).
Tabela 2
[przypisy: bakteryjne zapalenie pochwy leki bez recepty, lexum poznań, diprobase krem ]

Powiązane tematy z artykułem: bakteryjne zapalenie pochwy leki bez recepty diprobase krem lexum poznań