Wartosc wspólczynnika oddechowego

Współczynnik oddechowy Współczynnik oddechowy CO2 wyraża wartość stosunku. objętościowego wydalanego CO2 i pobranego O2 – i posiada różną wielkość w zależności od tego, które składniki pokarmowe ulegają spalaniu w danym momencie. Wartość współczynnika oddechowego waha się w zależności od tego, czy utlenianiu ulegają białka czy tłuszcze, czy wreszcie węglowodany. Normalne wahania współczynnika oddechowego znajdują się w granicach 0,7 – 1,0. Wahania te zależą od większej lub mniejszej, zawartości tlenu w związkach, które mają ulec utlenianiu. Węglowodan np. do całkowitego utlenienia na wodę i dwutlenek węgla potrzebują tlenu tylko do utlenienia znajdującego się w nich węgla na CO2, gdyż w ich cząsteczce zawartość wodoru i tlenu ściśle odpowiada końcowemu produktowi utleniania, mianowicie wodzie. Dlatego też pobranie tlenu i wydalenie dwutlenku węgla są ilościowo jednakowe, współczynnik zaś oddechowy wynosi L . Z tłuszczami sprawa przedstawia się inaczej, gdyż są one stosunkowo ubogie w tlen dlatego też jedna część pobranego tlenu będzie wydatkowana nasycenie C do CO2, druga zaś na utlenienie H do wody. [patrz też: papaverinum, mucinox, infanrix hexa apteka ]

Powiązane tematy z artykułem: infanrix hexa apteka mucinox papaverinum