Zaburzenia ósmego nerwu

Zawroty głowy, nudności i wymioty występują jedynie w początkach i są zazwyczaj mało nasilone. Zaburzenia ósmego nerwu są niekiedy pierwszym sygnałem schorzenia układu nerwowego na tle kiłowym i mogą wyprzedzać objawy ze strony innych nerwów oraz zmiany w. ośrodkowym układzie nerwowym. Kiła możze zajmować ucho wewnętrzne w różnych odcinkach jego rozciągłości. Już w kilka miesięcy po zakażeniu może powstać surowicze zapalenie błędnika (labyrintbuis serosa). W późniejszych okresach kiły wysuwają się na pierwszy plan zmiany zanikowe i objawy zwyrodnienia zarówno w obrębie komórek narządu Cortiego jak i w przebiegu włókien nerwowych. Zmiany te powstają dzięki temu, że nacieki drobnokomórkowe zamykają światło naczyń krwionośnych (en arteritis obliterans luetica). Procesy zapalne wnikają często w kostne otoczenie błędnika (osteitis et periosteitis luetica). Następstwem schorzenia kiłowego jest bardzo różnorodny obraz kliniczny w zależności od tego, w którym miejscu ucha wewnętrznego wystąpiły zmiany kiłowe. Zmiany te spotykamy: 1. w narządzie Cortiego wraz z zakończeniami nerwu ślimakowego oraz ; w kostnej strukturze narządu (neurolabyrinthitis, cochleolabyrinthitis) 2. w nerwie słuchowym (neuritis nervi acustici) 3. w mózgu (lues cerebri cum surditas centralis) 4. w oponach (meningitis basilaris luetica). Neurolabyrinthitis i cocbleolabyrintbitis przedstawiają klinicznie ten sam obraz. [przypisy: diprobase krem, marwoj, asystor slim plus cellu ]

Powiązane tematy z artykułem: asystor slim plus cellu diprobase krem marwoj